Din guide till solen

Härligt att du är intresserad av, eller kanske redan har bestämt dig för, att satsa på solen som energikälla. Här guidar vi dig genom stegen i processen.

Solceller - steg för steg

Steg 1

Steg 2

 • Installatören skapar ett ärende på föranmälan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi på Linde energi kontrollerar i egenskap av elnätsägare att allt är komplett och fullständig ifyllt.

  Visar det sig att någon information saknas eller är felaktigt ifylld, går ärendet tillbaka till installatören som får komplettera föranmälan.

  Krävs det en utökning eller en åtgärd av ditt abonnemang, exempelvis att du behöver högre säkring eller att vi behöver göra en nätåtgärd, hanteras det via separat ärende och offert.

  Både installatören och du som kund signerar ärendet. Detta är ett krav som måste vara uppfyllt, för att vi ska kunna gå vidare med din installation.

  När alla uppgifter är ok går vi vidare till steg 3.

Steg 3

 • Nu lägger vår Kundservice upp den nya anläggningen i våra system. När anläggningen är upplagd ger vi installatören vårt godkännande att gå vidare med montering och installation.

  Om din anläggning är större än 63A måste du som kund ha tecknat ett elavtal med den leverantör som ska köpa din överskottsel innan solanläggningen kan tas i drift.

Steg 4

Steg 5

 • Dags för besiktning av anläggningen!

  Vi på Linde energi kontrollerar att anläggningen uppfyller gällande krav samt byter vid behov din elmätare.

  Vårt mål är att vi ska besiktiga din anläggning så fort som möjligt, i normala fall tar det ett par veckor efter att vi fått in färdiganmälan.

  Efter besiktning lämnar vi ett informationskort till dig som kund samt återkopplar till installatören.

Steg 6

 • Vår Kundservice lägger upp dig som kund i våra system och informerar dig om att allt är klart.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se