Här är vi - Linde energi!

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % fossilfri.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och två solparker. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Vår vision

"Linde energi är en avgörande drivkraft i Bergslagen
genom morgondagens energilösningar"

Ett kommunägt energibolag

Vi ägs av till 100% av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare.

Elnät

Vi ansvarar för cirka 180 mil elnät i stora delar av Lindesbergs kommun, samt Närkes Kil, med omnejd. I detta ansvar ingår trygg och säker eldistribution till nästan 12 000 kunder.

Elproduktion

Vi producerar förnybar el med sol- och vattenkraft. I huvudsak produceras elen i Örebro våra solparker - Solhagen i Torphyttan och Solvallen i Vässlingby - samt i våra fem vattenkraftverk Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

Värme, kyla och ånga

Vi levererar fjärrvärme till drygt 1 000 kunder i Lindesberg, Vedevåg, Frövi, Guldsmedshyttan och Storå. Värmen består till största delen av spillvärme – energi som annars går förlorad – från lokala företag.

Vi levererar även fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter.

Energihandel

Vi erbjuder elavtal i olika former till omkring 10 000 elhandelskunder. Elen vi säljer kommer till 100% från fossilfria energikällor. Vi erbjuder även andra tjänster, som nyckelfärdiga solcellslösningar och laddlösningar för elbilar.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se