Här är vi - Linde energi!

Elnät

Vi ansvarar för trygg och säker eldistribution till nästan 12 000 kunder i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med omnejd.

Elproduktion

Vi producerar förnybar el med sol- och vattenkraft. I huvudsak produceras elen i våra vattenkraftverk Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

Värme

Vi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Vedevåg, Frövi och Guldsmedshyttan till drygt 1000 kunder. Värmen består till största delen av spillvärme – energi som annars går förlorad – från lokala företag. Vi levererar även fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter.

Energihandel

Vi erbjuder elavtal i olika former till drygt 10 000 elhandelskunder. All el vi säljer är förnybar. Vi erbjuder även andra tjänster såsom lösningar för egen solelproduktion och laddning för elbilar.

Vår affärsidé och vision

Linde energi är en viktig aktör i Bergslagen som bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar.