Teckna elavtal

Linde Rörligt

Aktuella priser

Linde rörligt samt jämförpriser i april 2024 (öre/kWh) - Priset gäller för schablonavräknade kunder elområde 3

Elpris

Påslag

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

63,53

2,90

16,6183,04108,5493,2485,59


Startdatum för avtalet Linde rörligt * (obligatorisk)
Startdatum för avtalet Linde rörligt
Kolla med din nuvarande elleverantör från vilket datum du är fri att byta elleverantör.

(på personen som står på elnätsavtalet)
Anledning till att jag tecknar elavtal * (obligatorisk)
Anledning till att jag tecknar elavtal


Anläggningsuppgifter

(Tre bokstäver, ex LDB)

(18 siffror, börjar alltid med 735 999)
Fakturaadress


Tillval
Tillval

Godkänn avtalsvillkor * (obligatorisk)
Godkänn avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är framtagna enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Utöver de allmänna avtalsvillkoren som gäller övergripande inom branschen, har Linde energi även egna avtalsvillkor för elhandel.

Information om ångerrätt

När du tecknar ett elavtal med oss har du ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.

Om du ångrar dig kontaktar du vår kundservice. Du kan till exempel använda Konsumentverkets standardformulär Pdf, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster., men du kan också välja att på annat sätt, även muntligen, meddela att avtalet frånträds.  Om du utövar din ångerrätt upphör parternas skyldighet att fullgöra avtalet.

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB