Få betalt för din solel

Den el som du producerar och inte själv konsumerar får du betalt för. Här följer aktuell information för mikroproducenter.

Vad är en mikroproducent?

Det finns enligt Konsumenteras Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ingen exakt definition för när du räknas som mikroproducent. Vi på Linde energi drar gränsen vid en inmatning på lågspänning som har en säkring om högst 100 A i anslutningspunkten. Har du högre säkring i anslutningspunkten än så räknas du som småskalig producent, det vill säga näringsidkare eller elproducent.

Ersättning från elnätet

Den el du inte själv konsumerar, matas in på elnätet till våra kunder i din närhet. Våra kostnader för eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar på så vis och vi får en så kallad nätnytta. Linde energi ersätter dig med 4,2 öre/kWh för den nätnytta du bidragit med.

Om du matar in mer el än du tagit ut räknat per kalenderår tar vi ut en mätavgift om 1 200 kr, som debiteras året efter på januarifakturan. I mätavgiften ingår all rapportering, avräkning och administration.

Om du tar ut mer el än du matar in på elnätet, räknat per kalenderår, debiteras ingen mätavgift, i enlighet med Ellagen.

Ersättning från elhandeln

Om du är elhandelskund hos Linde energi Försäljning AB ersätter vi dig med Nordpools spotpris för månaden minus 1,5 öre/kWh.

Notera att samtliga avgifter och ersättningar presenteras exklusive moms.

Skattereduktion

Om du är mikroproducent enligt Skatteverkets definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet upp till max 30 000 kWh/år, dock högst 18 000 kronor per år.

Elnätsbolaget lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut om hur mycket el som matats in och ut i din anslutningspunkt under året. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.