Powered by Linde energi

Linde energi vill vara en drivkraft främst för Bergslagsområdet. Där vill vi skapa goda relationer till kunden och omvärlden samt få en utökad försäljning genom sponsring.

Vi sponsrar inom de fyra områdena idrott, kultur, miljö och samhälle och eftersträvar en balans mellan dessa områden. Sponsringen ska riktas till medlemmar av båda könen och aktiviteterna ska bygga på sunda värderingar. Vi undviker att sponsra aktiviteter som kan skada vår miljö och tycker att idrottsföreningar bör ha en aktiv ungdomsverksamhet.

Linde energi ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen och mottagaren ska göra sponsringen känd för sina medlemmar och eventuella samarbetspartners. Linde energi ska ha rätt att exponera sig med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren.

Alla samarbeten vi ingår ska kunna kopplas till vårt varumärke och våra värderingar - närvaro, trovärdighet och vilja.

Lindecyklisterna

Med likadana kläder känner Lindecyklisternas unga medlemmar stor samhörighet med varandra. Föreningen tränar en till två gånger i veckan och kamratandan är alltid i fokus.