Drygt 100 år av ljus, kraft och värme

2014 firade Linde energi 100 år. Vår resa började i Ringaby 1914.

Den stora längtan efter elektrisk belysning, kraft och energi fick samhällskrafter i Lindesberg att driva på utvecklingen som 1914 ledde fram till byggandet av ett eget elverk, ägt av staden. Det första vattenkraftverket låg i Ringaby. Kraftstationen finns kvar än i dag och de två generatorerna är fortfarande i drift.

På dessa drygt hundra år har verksamheten växt och omfattar nu elnätet i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och i Närkes Kil med omnejd. Vi levererar också fjärrvärme i Lindesberg, Vedevåg, Frövi, Guldsmedshyttan och Storå. Och vid våra fem vattenkraftverk i Arbogaån producerar vi förnyelsebar energi.

Minnesvärda årtal 


1914

Ringaby kraftverk tas i bruk. Lindesbergs stads el fördelas från Kyrkberget.

1923

Sparbankshuset invigs och i detta inhyses Lindesbergs stads elverk.

1936

Ringaby får sin tredje generator.

1954

Stamledningen Harsprånget – Hallsberg byggs för att knyta ihop Norrlands vattenkraft med Mellansveriges elbehov och Gotlandskabeln förbinder ön med fastlandet.

1971

Kommunsammanslagning. Lindesbergs elverk och Frövi elverk blir ett. Samma år byggs också Volvofabriken och elbehovet ökar kraftigt.

1972

Lindesbergs elverk tar över eldistributionen i Fellingsbroområdet från Frötuna Kraft AB. Kraftbehovet ökar med 40 procent på ett år.

 
1977

På våren stiger vattennivån i Lindesjön snabbt och ligger som mest 2,43 meter högre än normalt.

1980

Övertagande av elnätet i Vedevåg. Ny fördelningsstation i Fellingsbro.

1982

Vattenfalls mottagningsstation för 130 kV klar i Lindesbergs östra del. 

1984

Nytt namn, Lindesbergs kommuns energiverk. Start för fjärrvärme, pannor vid Hagaberg och Stadsskogen. Övertagande av elnäten från Rockhammars bruk och Frövifors bruk.

1986

Övertagande av elnäten från Fanthyttans elförening och Oppboga bruk.  Värmepumpen för fjärrvärme vid Prästbron tas i drift.

1988

Första villan ansluts till fjärrvärme.

1989

Gasolpannor för fjärrvärme tas i bruk.

1992

Nytt kontor på Skrinnargatan.

1993

Linde energi AB bildas 1 juli.

1996

Oppboga kraftstation köps.

1998

Kraftbehovet ökar. Det blir ett övertagande av Arbogaåns kraftförening. Detta medför ett övertagande av 40 kV nät med Rockhammars bruk och Frötuna kraft AB i nätet. Spillvärmeprojektet från Frövifors inleds.

2005

Start för byte av alla elmätare på grund av lagkrav på månadsvis avläsning.

2011

Fjärrvärmens ackumulatortank på Skrinnargatan tas i drift.

2014

Pelletspannan vid Hagaberg invigs. Vi firar 100 år och bjuder våra kunder på kalas i samband med invigning av ångpannecentralen. Vi börjar leverera fjärrkyla till Lindesbergs lasarett. 

2015

Linde energi köper elnätet runt Närkes Kil.

2017

Fjärrvärmeanläggningen i Guldsmedshyttan invigs. Den nybyggda biooljepannan tas i bruk.

2018

Invigning av vår satsning på laddinfrastruktur.

 

2020

De första hållbara kilowattimmarna lokalproducerad solel produceras i Örebro läns största markförlagda solpark, Solhagen i Torphyttan.