Vi minskar klimatpåverkan

2018 gjorde vi vårt första klimatbokslut och tog fram vår första hållbarhetsredovisning. Välkommen att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra resultat!

Linde energi, Hållbarhetsredovisning 2021

Klimatbokslut

Linde energi gör ett klimatbokslut varje år enligt en standard som heter Greenhouse Gas Protocol (GHG). GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. GHG-protokollet är den mest använda standarden världen över.

Syftet med klimatbokslutet är:

  • att få ett verktyg för hur Linde energi kan bidra till att minska klimatpåverkan
  • att ge kunder och övriga intressenter kunskap om bolagets övergripande klimatpåverkan i samhället.

Denna redovisning är betydelsefull speciellt när Linde energis produkter och tjänster jämförs med andra möjliga energialternativ.

Linde energi har en bred verksamhet i form av värmeproduktion, elproduktion samt produktion av ånga och kyla. I klimatbokslutet redovisas att Linde energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Linde energis verksamhet än utan.

Tillsammans med våra kunder har Linde energi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden med 40 909 ton CO2e under 2020.

Linde energi, klimatbokslut 2018

Att det undviks så stora utsläpp beror på att de tjänster som efterfrågas i samhället som värme, el, ånga och kyla efterfrågas oavsett om Linde energi finns eller inte. Att de totala utsläppen blir lägre med Linde energis verksamhet innebär att bolaget producerar de efterfrågade tjänsterna med lägre klimatpåverkan än en alternativ produktion skulle innebära.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se