Solanläggningens storlek

Tabellen nedan visar hur stor servis/mätarsäkring som krävs för en viss produktionsanläggnings storlek.

Så stort kan du installera

Förhållande servis/mätarsäkring och storlek på produktionsanläggning

Minsta servis/mätarsäkring

Maximal effekt på produktionsanläggningen

16 A

11 kW

20 A

13,8 kW

25 A

17,3 kW

35 A

24,2 kW

50 A

34,6 kW

63 A

43,5 kW

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se