Förnybar energi

Vi är stolta över att kunna bidra till en bättre miljö genom att använda naturens egna resurser. Sedan 1914 har vattenkraften varit en viktig del av Linde energis lokala energiproduktion.

Vår historia börjar i Ringaby, vars kraftstation togs i just år 1914. Idag kommer cirka 20 procent av den el vi säljer från våra lokala vattenkraftverk, som med tiden blivit fem stycken.

Vid våra fem vattenkraftverk i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga producerar vi förnybar energi.

Sedan sommaren 2020 producerar vi även hållbar el i Örebro läns största markförlagda solpark - Solhagen i Torphyttan.

Vi har även några små solcellsanläggningar på kontoren i Lindesberg och Närkes Kil samt på Vedevågs kraftstation.