Förnybar energi

Vi är stolta över att kunna bidra till en bättre miljö genom att använda naturens egna resurser. Sedan 1914 har vattenkraften varit en central del av Linde energis lokala energiproduktion.

Allt började med vattenkraft

Vår historia börjar i Ringaby strax utanför Fellingsbro. Ringaby kraftstation togs nämligen i drift just år 1914 och var det första bidragande steget till elektrifieringen av Lindesberg med omnejd.

Idag kommer cirka 20 procent av den el vi säljer från våra lokala vattenkraftverk, som med tiden blivit fem stycken; Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

Solen är framtiden

Sedan sommaren 2020 producerar vi även hållbar el i Örebro läns största markförlagda solpark - Solhagen i Torphyttan.

Vi har även installerat några mindre solcellsanläggningar på kontoren i Lindesberg och Närkes Kil samt på Vedevågs kraftstation.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se