Förnybar, miljöriktig energi

Sedan 1914 har vattenkraften varit en viktig del av Linde energis lokala energiproduktion. Vaggan stod i Ringaby, vars kraftstation togs i bruk det året. Idag kommer cirka 20 procent av den el vi säljer från de lokala vattenkraftverken, som med tiden blivit fem.

Vid våra fem vattenkraftverk i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga producerar vi förnybar, miljöriktig energi.

Vi har även några små solcellsanläggningar på kontoren i Lindesberg och Närkes Kil samt på Vedevågs kraftstation.

Vi är stolta över att kunna bidra till en bättre miljö genom att utnyttja naturens egna resurser.