400 miljoner på tio år

Linde energi har mellan år 2010 och, hittills, 2020 investerat nästan 400 miljoner kronor i bland annat förnybar elproduktion, ett framtidssäkrat elnät och fossilfri värme. Det gör har vi gjort för att kunna erbjuda våra kunder ett stabilare och mer hållbart Bergslagen där alla kan leva, jobba och utvecklas.

placeholder

Att hållbarhet är något som genomsyrar hela Linde energi lär ha gått få förbi. Den el vi säljer är 100 procent förnybar, på 10 år har vi minskat de fossila utsläppen från vår värmeverksamhet med 86 procent, vi har nominerats till Miljöstrategipriset, satt målet att vi ska vara helt fossilfria år 2025 och har för andra året i rad tilldelats guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete av internationellt erkända EcoVadis.

Exempel på vad vi gjort:

  • Värmeackumulatorn vid Linde energis huvudkontor på Skrinnargatan i Lindesberg
  • Utbyggd växlar- och pumpkapacitet för ökad spillvärmeanvändning, vilket resulterat i mindre mängd eldad fossil olja
  • Elpanna och biooljepanna för att ta bort 10 GWh fossilolja (1000 ton) hos Por-Pac/Lindepac
  • Energisamarbete med Baettr i Guldsmedshyttan, som ersatt fossil olja, tar tillvara spillvärme och möjliggör fjärrvärmeutbyggnad i Guldsmedshyttan och Storå
  • Vädersäkring av elnätet genom att gräva ner kablar, rasera ledningsgator, byta till giftfria ledningsstolpar och starkare elledningar
  • Förnyelse av vattenkraftstationer och tillhörande dammar för trygg och säker produktion av förnybar el
  • Anslutning av nya el- och värmekunder
  • Örebro läns bästa utbyggda laddinfrastruktur för elbilsladdning
  • Solhagen i Torphyttan, som är Örebro läns största markförlagda solpark