Årets nytänkande solcellshjälte

Vi på Linde energi korades vid dagens Energi- och klimatdag till ”Årets solcellshjälte” i kategorin nytänkande. Detta för investeringen i Örebro läns största markförlagda solpark, Solhagen i Torphyttan, och det unika konceptet att placera solparken i en befintlig fårhage samt att abonnera ut solpanelerna till våra kunder.

placeholder

Att bygga en solpark är kanske inte nytänkande och unikt i sig. Det som framför allt är nytänkande med Solhagen i Torphyttan och som bryter ny mark ligger är placeringen och kunderbjudandet, vilket vinnarmotiveringen skvallrar om:

”Dessa vinnare har just byggt Örebro läns största solpark, Solhagen i Torphyttan bredvid riksväg 50 – i en befintlig fårhage. Om inte det vore tillräckligt nytänkande har de också för solparken en innovativ affärsmodell, där kunderna kan abonnera på en eller flera solpaneler till en fast kostnad. På så vis är det möjligt att få solel också för den som inte äger sin egen fastighet.”

Solcellshjältar har i omgångar utsetts i de fem länen Örebro, Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala. Totalt tävlade nästan 200 bidrag, varav ett 70-tal i Örebro län. Vinnarna utsågs i fem kategorier: solcellstäthet, självförsörjningsgrad, nytänkande, framtidsplaner och annat.

Energi- och klimatdagen anordnas årligen av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Korta fakta om Solhagen

Solhagen i Torphyttan är Örebro läns största markförlagda solpark. Solparken ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Projektet inkräktar inte på befintlig åkermark. Fåren går kvar i sin hage och betar, får skugga och svalka av solpanelerna och gräset under solpanelerna växer sig starkare, vilket ger fåren bättre föda och bidrar till den biologiska mångfalden.

Maximal eleffekt: 500 kW

Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)

Markyta: 0,8 hektar

Bedömd livslängd: 30 år

Läs mer om Solhagen i Torphyttan och teckna solabonnemang på lindeenergi.se/solhagen.