Brf Boken först med laddstolpar

Bostadsrättsföreningen Boken på Norevägen i Lindesberg är först ut i Lindesbergs kommun med att erbjuda de boende möjlighet att ladda bilen på den gemensamma parkeringen. I första steget har fyra laddpunkter installerats, men redan nu finns tankar på att utöka antalet laddbara platser.

placeholder

Brf Boken är på många sätt ett hållbart föredöme inom hållbarhet och att omfamna ny teknik. Redan 2017 installerade bostadsrättsföreningen solceller på två av föreningens huskroppar, totalt 180 solpaneler med en kapacitet på 57,6 kilowatt.

När man nu är först ut i Lindesbergs kommun att erbjuda laddning av elbilar för föreningens medlemmar har man tagit höjd för en utbyggnad. Idag finns totalt fyra laddplatser, men kablar är framdragna för att kunna öka antalet i takt med högre efterfrågan, såväl utomhus som i föreningens garage.

Varje gång någon av laddpunkterna används går pengar tillbaka till föreningen, vilket gör detta till en hållbar investering för både miljön och för föreningens ekonomi.

Föreningen bestämmer själva hur mycket det ska kosta att ladda bilen, vilket kostar X antal kronor per kilowatt timme. Av dessa går sedan en viss procent tillbaka till föreningen. Pengar som kan användas för framtida satsningar.

Bidrag för installation

Ladda bilenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” är ett statligt bidrag som privatpersoner, företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan söka via Naturvårdsverket. En möjlighet som Brf Boken använt i det här projektet och som innebar att föreningen beviljades 50 procent av installationskostnaden i bidrag.

Fotnot: Laddstationerna har installerats av Linde energi i samarbete med Bee Charging Solutions, Sveriges ledande laddoperatör.