Byt uppvärmning med nytt stöd

Ett nytt statligt stöd har införts för dig med villa eller radhus med eluppvärmning. Bidraget kan sökas från den 3 juli 2023 och rör materialkostnader för byte av värmesystem som minskar elbehovet för uppvärmning.

placeholder

Energieffektivisering i fokus

För att få bidrag för energieffektiviserande åtgärder behöver du först ansöka om bidraget. Ansökan gör du hos Länsstyrelsen i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det går att ansöka om 50 procent av materialkostnaden upp till 30 000 kronor. Bidrag ges dock inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor. Med andra ord behöver du komma upp i en materialkostnad på över 20 000 kronor för att vara bidragsberättigad.

Ett bidrag får inte täcka kostnader för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen som inte värmts upp tidigare.

Vad kan du få stöd för?

Exempel på värmesystemsåtgärder är:

  • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • anslutning till fjärrvärme
  • installation av styrbar värmepump
  • installation av anordning för uppvärmning med biobränsle

Vem kan söka stödet?

Ägare av småhus (som bor i huset helår eller del av tiden) som har direktverkande el eller ett vattenburet system med eluppvärmning där tappvarmvattnet värms med el kan söka stödet. Även du som redan gjort värmesystembyten och beställt materialet efter den 8 november 2022 kan söka stödet.

Har du värmepumpsystem du vill byta så behöver det handla om luft/luftvärmepump som är äldre än tio år.

Mer information

Mer information om stödet finns på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Boverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplatser.

Kan fjärrvärme vara svaret?

 

Fjärrvärme i Lindesberg

Kanske funderar du på att ansluta huset till fjärrvärme? Ligger huset i Frövi, Guldsmedshyttan, Lindesberg, Storå eller Vedevåg?

Kontakta oss lämnar vi gärna en offert på fjärrvärmeanslutning - om det finns möjligheter till det.

En standardinstallation av fjärrvärme kostar ungefär 60 000 kronor. Det finns möjlighet att få ROT-avdrag med 30 procent av arbetskostnaden. Med det nya bidraget går det även att få bidrag för 50 procent av materialkostnaden.

En förutsättning för att få effektiviseringsbidraget för fjärrvärmeanslutning är att värmebehovet för tappvarmvatten kommer att tillgodoses med fjärrvärme.