Förnyat stöd för dig som vill installera solceller

Regeringen säkerställer att utbyggnaden av solceller för 2019 kan fortsätta.

placeholder

Regeringen har beslutat om att under 2019 förnya stödet för dig som vill installera solceller. Du kan få investeringsstöd för upp till 20% av de stödberättigande kostnaderna. Den nya stödandelen tillämpas vid beslutstillfället och gäller även ansökningar som redan ligger i kön. Det finns en pott på totalt 736 miljoner kronor som är avsatta för att uppmuntra utbyggnaden av solceller i Sverige.

Vi vet hur svårt det kan vara att hitta rätt och guidar dig gärna genom djungeln av bidrag och regler som gäller för solenergi.