Helikopterbesiktning av elnätet

Med start måndag 27 april kommer Linde energi att besiktiga elnätet med hjälp av helikopter. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd.

placeholder

Vårt jobb är att se till att du alltid har el och att vi kan erbjuda en hög leveranssäkerhet. Därför besiktigar vi varje år ledningsnätet, för att upptäcka potentiella trädpåfall och enklare kunna utvärdera och prioritera våra insatser.

Vi på Linde energi besiktigar regelbundet elnätet med drönare, men kompletterar varje år med helikopterbesiktning i syfte att även kunna upptäcka potentiella trädpåfall och andra risker i mer svårtillgängliga områden.

Besiktningen med helikopter sker under vecka 18, med start måndagen den 27 april. Vårt ledningsnät sträcker sig över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd.

Eftersom helikoptern stundtals flyger på väldigt låg höjd kommer den röna viss uppmärksamhet. Särskilt hästar och andra djur kan lätt bli rädda av det smattrande ljudet.