Höga flöden - tänk på detta

Att regnet stått som spön i backen den senaste tiden innebär att våra vattenmagasin fyllts på rejält och att vi kan producera massor av förnybar energi i de fem kraftstationerna i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

placeholder

- Vi arbetar febrilt med att anpassa vattennivåerna och justerar produktionen i realtid, hälsar Peter Ström, chef för elproduktion på Linde energi.

- Då kraftverken går fullt sedan några dagar handlar det just nu om att transportera rätt mängd vatten förbi kraftverken för att klara dämningsgränserna, fortsätter han.

I allmänhet innebär de höga flödena inte en risk, men det kan vara bra att vidta vissa försiktighetsåtgärder:

  • Var extra uppmärksam och försiktig om du rör dig nära våra vattendrag och kraftstationer. Strömmarna är kraftiga i vattendragen.
  • Om din båt fortfarande ligger i eller om duäger en brygga kan det vara bra att se till att de är ordentligt förtöjda. avslutar Peter Ström.

Du kan läsa mer om vår förnybara elproduktion och följa våra aktuella vattennivåer här på webbenlänk till annan webbplats.