Högkostnadsskydd på gång

Elkunder i prisområde 3, där Linde energis verksamhetsområde ingår, och 4 kommer att få del av det högkostnadsskydd mot höga elpriser som regeringen utlovat. Du kan reda nu räkna ut storleken på ditt elprisstöd, men när pengarna når dig som kund är fortfarande oklart.

placeholder

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera det högkostnadsskydd mot höga elpriser, som regeringen utlovat. Totalt rör det sig om 55 miljarder kronor som ska fördelas mellan elkunder i prisområde 3 (SE3) och 4 (SE4). Elkunder i norra Sverige undantas från stödåtgärderna.

Vem får elprisstöd?

Alla elanvändare omfattas av stödet, det vill säga privatpersoner, företag, enskilda firmor, föreningar med mera. Stödet går till den som står på elnätsavtalet för uttagspunkten vid en bestämd tidpunkt, så kallad brytpunkt. I dagsläget vet vi inte exakt datum för brytpunkten. Den som innehar elnätsavtalet vid brytpunkten får hela högkostnadsskyddet.

Hur betalas elprisstödet ut?

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att undersöka hur högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till berörda kunder. Du som kund behöver inte ansöka om stödet.

Ambitionen är att elprisstödet når kunderna i början av 2023. Du kan redan nu föranmäla ditt bankkontonummer hos Försäkringskassan.

Hur mycket får jag tillbaka?

Tittar vi på det stöd som riktar sig till elanvändare i prisområde 3, där vi på Linde energi är verksamma, är förslaget att du får en ersättning om 50 öre per kilowattimme för den elförbrukning du haft under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Om du exempelvis förbrukat 5 000 kilowattimmar under det angivna tidsfönstret får du alltså en elpriskompensation på 2 500 kronor.

Hur vet jag min förbrukning?

På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad alternativt via funktioner som ”Mina Sidor” hos ditt elnätsföretag.

Mer information finns på Svenska Kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats..