Länets mest prisvärda energi

När man väger samman den totala kostnaden för elen, det vill säga elnät, elhandel och energiskatt, visar en jämförelse att Linde energi har Örebro läns lägsta elpris. Dessutom har vi näst lägst pris för fjärrvärme i länet.

placeholder

Nils Holgersson-rapporten är en årlig jämförande studie där man tittar på en typkunds kostnader för el, fjärrvärme, avfall och vatten i samtliga Sveriges 290 kommuner. 2019-års rapport visar att Linde energi och Lindesbergs kommun har lägst elpris och näst lägst fjärrvärmepris i Örebro län.

Linde energi, och Lindesbergs kommun, placerar sig på plats 107 av landets 290 kommuner, både när det gäller elpriser och fjärrvärmepriser. Men alltså lägst respektive näst lägst i Örebro län.

Hela rapporten finns att ta del av på nilsholgersson.nu Länk till annan webbplats..

Om Nils Holgersson-rapporten
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Elpriset är sammansatt av elnätsavgiften och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal 1 juli aktuellt år i elområde 3) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun.