Så hanterar vi Coronaviruset

Coronaviruset (Covid-19) sprids just nu i länet, Sverige och över hela världen och klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som en global pandemi. Eftersom vi på Linde energi bedriver samhällsviktig verksamhet behöver vi under en period vidta vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till dig som kund, dels för att undvika att eventuellt sprida smittan och dels för att undvika att själva bli smittade.

placeholder

Det övergripande syftet med anpassningarna i vår verksamhet är att säkerställa att vi, oavsett vad som händer i vår närhet och i omvärlden, ska erbjuda dig som kund trygghet, hög leveranssäkerhet, personlig närvaro och livskvalitet.

Riktlinjer och åtgärder

Vi har tagit fram riktlinjer och åtgärder för våra medarbetare och hela verksamheten.

Dessa innebär exempelvis att:

 • vi under en period endast utför hembesök som innebär att vi fixar akuta fel och fel som bedöms vara samhällskritiska och som påverkar vår leverans till dig som kund. Övriga fel skjuter vi upp till senare hantering.
 • medarbetare med minsta sjukdomssymptom till förkylning, feber eller hosta stannar hemma och inte deltar i den ordinarie verksamheten.
 • vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vara hemma tills man är frisk samt ytterligare 48 timmar efter att man är symptomfri.
 • vi har förberett verksamheten utifrån olika scenarion och är beredda att justera organisation och personalstyrka.
 • vi undviker närkontakt och försöker hålla minst en meters distans mellan oss medarbetare samt till våra kunder.
 • vi undviker möten i och med större grupper.
 • vi försöker i största möjliga mån att hålla möten i digitala kanaler.
 • den som kan och har möjlighet uppmuntras att arbeta hemifrån.

Vi poängterar vikten av och påminner varandra om att:

 • tvätta händerna noga och ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
 • hosta och nysa i armvecket.
 • undvika att röra ögon, näsa och mun.

Har Kundservice öppet?

Ja, dörren till Linde energi är i dagsläget öppen som vanligt och du är välkommen att besöka oss under ordinarie öppettider om du exempelvis har frågor kring ditt avtal, din faktura, våra energilösningar, med mera.

Vi har anpassat receptionen med hänsyn till att hålla avstånd till varandra och ber dig som kund att undvika att besöka oss om du har minsta sjukdomssymptom till förkylning, hosta eller feber.

Kanske kan vi tillsammans lösa din fråga lika bra via telefon 0581-887 01 eller kundservice@lindeenergi.se?

Med sunt förnuft och omtanke om varandra kommer vi långt!