Termosen fyller 10 år

För drygt 10 år sedan invigde vi på Linde energi vår 46 meter höga ackumulatortank vid huvudanläggningen i Lindesberg. Under decenniet som gått sedan dess har stadens landmärke bidragit till en mer stabil och hållbar fjärrvärmeproduktion, med drastiskt minskade utsläpp av koldioxid som resultat.

placeholder

När Linde energis 46 meter höga ackumulatortank togs i drift år 2011 togs också ett stort steg på vägen mot att kunna leverera fossilfri värme i Lindesberg.

Ackumulatortanken ger oss möjlighet att reducera effekttoppar i fjärrvärmeproduktionen, vilket skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra värmeleveranser till våra kunder.

Dessutom bidrar ackumulatortanken till att öka användningen av spillvärme från BillerudKorsnäs. Ju mer spillvärme vi kan använda, desto bättre för klimatet, våra kunder, BillerudKorsnäs och Linde energi. Det gynnar helt enkelt alla.

Lindesbergs största termos

Den totala volymen i ackumulatortanken är 5 600 kubikmeter, eller 5,6 miljoner liter, och här kan vi lagra fjärrvärmevatten i upp till 99 grader.

Du kan likna ackumulatortanken vid en 46 meter hög termos. När efterfrågan på fjärrvärme är låg kan vi lagra varmvatten i tanken, och när efterfrågan ökar kan vi enkelt hantera effekttoppar och minska förbrukningen av alternativa bränslen.

Att ackumulatortanken har bidragit till en mer hållbar fjärrvärmeproduktion råder det inga tvivel om. Under de här 10 åren har ackumulatortanken tillfört ungefär 37 300 MWh* till fjärrvärmenätet i Lindesberg.

*Vad är Megawatt?

1 Megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh).

1 megawattimme motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år.

Så fungerar fjärrvärme

Linde energis fjärrvärme

Linde energi levererar idag fjärrvärme i Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Guldsmedshyttan och Storå. Fjärrvärmen består till största delen av spillvärme, energi som annars går förlorad, från de lokala industrierna BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan.

I Lindesberg spetsas fjärrvärmeproduktionen, förutom av varmvatten från ackumulatortanken, i första hand med förnybar olja och pellets. Målet är att Linde energis värmeproduktion ska vara helt fossilfri senast år 2025.