Tryggare uppvärmning hemma

Förbättrad driftekonomi, ökad livslängd på din anläggning och skön komfort. Det blir resultatet om du låter oss sköta den återkommande servicen. Teckna Trygghetsavtal redan idag.

placeholder

Vårt Trygghetsavtal ger dig en vältrimmad anläggning och innehåller bland annat:
• besök av våra experter
• kontroll av inställningar och komponenter
• läckagekontroll
• nödvändiga justeringar
• 10 % rabatt på allt material

Du kan välja mellan ett besök per år för 75 kr/mån eller ett besök vartannat år för 45 kr/mån (inkl moms).

Kontakta Kundservice på telefon 0581-887 01, för en tryggare uppvärmning hemma.