Varning för certifikatsäljare

Vi har blivit uppmärksammade på att våra kunder kontaktas av oseriösa certifikatsäljare som nämner Linde energi. Linde energi erbjuder i dagsläget inga "certifikat" för miljövänlig produktion av el.

Varning för oseriösa certifikat

Gör så här om du blir kontaktad:

Tillsammans kan vi hjälpas åt!