Här arbetar Linde energi

Här har vi samlat information om de större projekt vi arbetar med just nu.

Närkes Kil och Frövi

Vart fjärde år röjer vi ledningsgator för högspänningsledningar och vart åttonde år för lågspänningsledningar. Kvistar, grenar och träd som sågas ner tillhör markägaren.

I år röjer vi ledningsgatorna för både högspänningsledningar och lågspänningsledningar i Närkes Kil med omnejd, samt ledningsgatorna för högspänningsledningar i området runt Frövi.

Om ledningen går över en tomtmark, tänk på att inte plantera träd under ledningen. Minst två meter på höjden och en meter i sidled krävs för behörigt avstånd.

Arbetet pågår under våren 2023.

Frötorp

Vi framtidssäkrar elnätet genom att ersätta luftledning med jordkabel på en sträcka om cirka tre kilometer.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2023.

Hjältmyra

Vi byter ut 1 km blank lina mot isolerad lina och förstärker stolpar och reglar som korsar väg

Arbetet beräknas pågå under två veckor och vara klart i mitten av mars 2023.

Gräsudden

Beräknad start första halvan av mars 2023.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Kontakta kundservice
Telefon: 0581-887 01
Måndag–torsdag 08:00–16:00
Fredagar: 08:00–15:00
(lunchstängt 12:00–13:00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95