Här arbetar Linde energi

Björkhammarshult - Rumängen

Kreosotstolpar längs 20kV-ledningsnätet ersätts med RVP Repellent-stolpar (linoljeimpregnerade). Blanklina ersätts med BLL-lina med ett ytterhölje i återvinningsbar plast och denna lina klarar lättare trädpåfall utan avbrott som följd.
Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2020.

Bläsåsen - Hunstorp - Medinge

Luftledningar ersätts med markkabel och jordkabel samt byte av fem markstationer.
Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2020.

Fjärrvärmecentral, Lindesberg

Vi konverterar en av våra oljepannor till att kunna elda fossilfri bioolja, vid tillfällen då vi behöver stötta leveransen av spillvärme från BillerudKorsnäs.
Arbetet beräknas vara klart i oktober 2020.

Åbyhammar - Österhammar

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs 20 kv-ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Ring vår kundservice, telefon: 0581-887 01
Öppettider: måndag - torsdag kl 8.00-16.00, fredagar kl 8.00-15.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95