Här arbetar Linde energi

Här hittar du information om de större projekt vi just nu genomför.

Övergripande

Lysmasken är specialister på energimätning och kommer under vecka 18 och 19 att hjälpa oss med den återkommande kontrollen av våra transformatormätta anläggningar.

Lindesberg med omnejd

Vi röjer ledningsgator längs både högspännings- och lågspänningsnätet kring Lindesberg.

Åbyhammar - Österhammar

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs 20 kv-ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

Österhammar - Sköldberga

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs 20 kv-ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet beräknas vara färdigt under 2021.

Ringaby - Sundby

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Ring vår kundservice, telefon: 0581-887 01
Öppettider: måndag - torsdag kl 8.00-16.00, fredagar kl 8.00-15.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95