Här arbetar Linde energi

Björkhammarshult - Rumängen

Kreosotstolpar längs 20kV-ledningsnätet ersätts med RVP Repellent-stolpar (linoljeimpregnerade). Blanklina ersätts med BLL-lina med ett ytterhölje i återvinningsbar plast och denna lina klarar lättare trädpåfall utan avbrott som följd.
Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2020.

Sköndal, Lindesberg

(Kopparbrinken, Rådmansgatan, Ånäsvägen, Skinnarbacken)

Linde energi och Region Örebro län bygger en ny reningsanläggning, som ska förse Lindesbergs lasarett med kyla och dricksvatten.
Arbetet beräknas vara färdigt i juni 2020.

Bläsåsen - Hunstorp - Medinge

Luftledningar ersätts med markkabel och jordkabel samt byte av fem markstationer.
Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av juni 2020.

Torphyttan, Lindesberg

Linde energi bygger Örebro läns största markförlagda solpark, Solhagen i Torphyttan, intill riksväg 50.
Invigning sommaren 2020.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Ring vår kundservice, telefon: 0581-887 01
Öppettider: måndag - torsdag kl 8.00-16.00, fredagar kl 8.00-15.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95