Här arbetar Linde energi

Här hittar du information om de större projekt vi just nu genomför.

Övergripande

Vecka 22 genomför vi årets helikopterbesiktning av elnätet. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd - ibland på låg höjd.

Lindesberg med omnejd

Vi röjer ledningsgator längs både högspännings- och lågspänningsnätet kring Lindesberg.

Åbyhammar - Österhammar

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs 20 kv-ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet är för tillfället pausat med hänvisning till fågellivet i Natura 2000-området vid Österhammarssjön samt och höstens skörd.
Arbetet beräknas vara färdigt under 2021.

Österhammar - Sköldberga

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs 20 kv-ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet är för tillfället pausat med hänvisning till fågellivet i Natura 2000-området vid Österhammarssjön samt och höstens skörd.
Arbetet beräknas vara färdigt under 2021.

Ringaby - Sundby

Vi vädersäkrar och gräver ner kablar längs ledningsnätet. Dessutom raserar vi gamla ledningsgatan med kreosotstolpar.
Arbetet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

Mellringe

Vi ersätter en luftledning i utsatt läge med jordkabel vid Mellringetippen.
Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2021.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Ring vår kundservice, telefon: 0581-887 01
Öppettider: måndag - torsdag kl 8.00-16.00, fredagar kl 8.00-15.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95