Återvinn julgranen - skapa värme

På måndag, 13 januari, är det Tjugondag Knut. Då ska julgranen ska traditionsenligt dansas ut. Men istället för att slänga julgranen i naturen, låt den göra nytta. Lämna din julgran till återvinning så bidrar du till att skapa hållbar energi och klimatsmart fjärrvärme.

placeholder

Julgranen är ett utmärkt exempel på en råvara som används för att producera fjärrvärme. Med fjärrvärme minskar också utsläppen i atmosfären.

Om samtliga färska julgranar som säljs i Sverige skulle återvinnas, räcker energin till att värma 1 200 villor eller 4 000 lägenheter i ett helt år. Kraften från en återvunnen julgran ger el till att köra fyra fulla tvättmaskiner.

När du lämnar din julgran vid en av kommunens återvinningscentraler gör du med andra ord en ansvarsfull insats för klimatet och bidrar till att energi produceras på ett hållbart sätt.

Lämna granen vid närmaste återvinnimgscentral

Du kan lämna din julgran vid någon av kommunens återvinningscentraler. Var dessa finns och öppettider hittar du på Samhällsbyggnad Bergslagens hemsida Länk till annan webbplats..

Julgranarna körs sedan till BillerudKorsnäs i Frövi, där de flisas och används i tillverkningsprocessen och i slutändan bidrar till att skapa fjärrvärme.

Plastgranar sorteras som brännbart grovavfall och kan även de lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Det brännbara avfallet blir sedan till energiåtervinning i värmeverk.

Elda inte upp granen själv

De som har möjlighet kan givetvis elda upp granen själva, men då ska man vara medveten om att 90 gånger mer stoft släpps ut i atmosfären jämfört med om granen tas om hand och bränns i ett värme- eller kraftvärmeverk.

Så fungerar Linde energis fjärrvärme

Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme, energi som annars går förlorad, från BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan.

Värme som produceras i tillverkningsprocesser på BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till våra kunder. I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten. Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

Linde energis fjärrvärme - så fungerar det

Mer information om vår lokalproducerade och klimatsmarta fjärrvärme hittar du under avsnittet Värme.