Elpriskompensation - detta gäller

Regeringen har fattat beslut om att kompensera de hushåll i Sverige som drabbats hårdast av vinterns höga elpriser. Administrationen av stödet hanteras av ditt elnätsbolag. För Linde energi rör det som om omkring 5 000 elnätskunder som kommer vara berättigade stöd. Elpriskompensationen ges för de tre månaderna december 2021 till och med februari 2022 samt för mars 2022 i elprisområde 3 och 4.

placeholder

Frågor & svar

Elpriskompensation

Vi har sammanställt några enkla frågor och svar kring elpriskompensationen.

Varför ges en elpriskompensation?

Under hösten och vintern har vi upplevt historiskt höga rörliga elpriser i Sverige, vilket beror på en rad faktorer; låga vattennivåer, svaga vindar, överföringsproblem och flaskhalsar i det svenska stamnätet samt på ett europeiskt plan prisuppgångar på naturgas och utsläppsrätter.

Vi har i en tidigare artikel förklarat anledningar till de högre elpriserna och energimarknadsexperten Arne Bergvik har svarat och förklarat.

För att kompensera de hushåll som drabbats av de höga elpriserna har regeringen beslutat att avsätta drygt 7 miljarder kronor i ekonomiskt stöd, så kallad elpriskompensation.

Vem är ansvarig för elpriskompensationen?

Regeringen har fattat beslut om och är ytterst ansvarig för elpriskompensationen. Ditt elnätsbolag administrerar återbetalningen.

Vem får elpriskompensation?

Endast de kunder som är klassade som konsumenter (hushållskunder) kommer att få ta del av kompensationen. Näringsidkare och enskilda firmor omfattas inte av stödet.

Hur stor blir min elpriskompensation?

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Eftersom kompensationen utgår från nedan kompensationstrappor kan det belopp du får tillbaka variera mellan månaderna beroende på din förbrukning.

Om du haft en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår du i taket för stödet.

Kompensationstrappa december 2021-februari 2022

Förbrukning per månad (kWh)

Stöd per månad (kr)

Stöd totalt dec-feb (kr)

700-899

100

300

900-999

200

600

1 000-1 099

300

900

1 100-1 199

400

1200

1 200-1 299

500

1500

1 300-1 399

700

2 100

1 400-1 499

900

2 700

1 500-1 599

1 100

3 300

1 600-1 699

1 300

3 900

1 700-1 799

1 500

4 500

1 800-1 899

1 700

5 100

1 900-1 999

1 900

5 700

2000 och över

2 000

6 000

 

Kompensationstrappa mars 2022

Förbrukning per månad (kWh)

Stöd (kr)

400-699

100

700-999

200

1 000-1 199

300

1 200-1 399

400

1 400-1 599

500

1 600-1 699

600

1 700-1 799

700

1 800-1 899

800

1 900- 1999

900

2000 och över

1 000

Får jag stöd om jag har flera bostäder, exempelvis bostad och fritidshus?

Ja, du får ett stöd per hus.

När får jag min elpriskompensation?

Elpriskompensationen betalas ut som ett avdrag på din elnätsfaktura. Du behöver inte ansöka om stödet.

Om det stöd du är berättigad till överstiger beloppet på din faktura, dras det kvarvarande beloppet på nästkommande faktura.

Hur länge får jag elpriskompensation?

Elpriskompensation ges för de tre månaderna december 2021 till och med februari 2022 samt mars 2022 för konsumenter i elprisområde 3 och 4.

Var kan jag få mer information?

Fullständig information om elpriskompensationen hittar du på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du är även varmt välkommen att ringa vår Kundservice på telefon 0581-887 01.

Om du är osäker på om du har rätt till kompensation kan du logga in på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur mycket el du har förbrukat under de kompensationsgrundande månaderna.