Flera kilometer kabel grävs ner

Den här veckan inleder vi arbetet med att gräva ner drygt fem kilometer elkabel längs ledningsnätet mellan Åbyhammar och Österhammar, strax öster om Blixterboda. Ett projekt som förutom ett mer stabilt och vädersäkrat elnät, ger hållbara vinster när gamla kreosotstolpar försvinner från åkermarker.

placeholder

Ledningsnätet på de öppna fälten mellan Åbyhammar och Österhammar är omkring 40 år gammalt och drabbas med jämna mellanrum av avbrott, främst genom att fåglar flyger in i ledningarna. När de luftburna elledningarna nu ersätts med jordkabel, minskar påverkan av yttre faktorer som fågelliv och väderförhållanden.

Dessutom ger projektet mer långsiktigt hållbara vinster. När vi gräver ner elkabel, innebär det samtidigt att vi kan demontera gamla kreosot-behandlade ledningsstolpar och skicka dessa till deponi. Vi får ett mer stabilt elnät, utan giftiga kraftledningsstolpar, vilket gynnar hållbarhet ur såväl ett ekologiskt och ekonomiskt som ett socialt perspektiv.

Så påverkas du

Du kommer inte märka av projektet i någon större utsträckning. Vi tryckborrar under vägen på tre-fyra ställen, men det är inget som påverkar framkomlighet eller vägsäkerhet.

Arbetet utförs mest i diken och längs kanten på åkrarna för att göra så lite åverkan som möjligt på jordbruksmarken.

Arbetet förväntas pågå till första kvartalet 2021. Därefter väntar nästa etapp mellan Österhammar och Sköldberga.

Projektet i siffror:

  • 6,4 kilometer högspänningskabel och 2,2 kilometer lågspänningskabel grävs ner
  • 3,7 kilometer högspänningsledning och 1,25 kilometer lågspänningsledning rivs och de kreosot-behandlade stolparna skickas till deponi.
  • 2 nya nätstationer med 3 stycken fjärrfrånskiljare
  • 2 nya seriesatellitstationer
  • Total investering: cirka 4 miljoner kronor

Läs mer om våra pågående projekt.